เสวนาเครือข่ายความร่วมมือด้านข้อมูลสารสนเทศเพื่อรับมือภัยพิบัติ

TIP: Right-click and select "Save link as.." to download video

เสวนา "เครือข่ายความร่วมมือด้านข้อมูลสารสนเทศ และ การใช้ Open Data เพื่อการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ" วันที่ : วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา : 09:00 – 12:30 น. สถานที่ : โรงแรมดิเอทัส ลุมพินี กรุงเทพ วิทยากร 1.นายเจนวิทย์ วิโสจสงคราม มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ 2.นายพิสุทธิ์ วรรณฉัตรสิริ ผู้แทนแทนกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 3.นายเมฆินทร์ วรศาสตร์ ผู้แทนสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 4.ผศ.ดร.สรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5.นางสุภารัตน์ จูระมงคล ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมเพื่อชุมชน บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินรายการโดย นายไกลก้อง ไวทยการ ผู้อำนวยการ Social Technology Institute