هنرمندان هراتی Herati Artists

TIP: Right-click and select "Save link as.." to download video

رقص آبشاری هراتی... شاد باشید....

Zara Afsharian 1 year ago

I love abshari music... Such a beautiful tune to listen to. Thank you for sharing this... 😇

Salmai Ahmadi 1 year ago

زنده و سر بلند باد مردم با فرهنگ ولایت هرات .... همیش و مثل همیش خوش و سر حال باشید ..‌

FaRhad AkRami 1 year ago

Hamed Heydar جاااان جان نفرك مثل تو بررررررره جو پخته يه به رقص 😘😘😘😜😜😜😁😁👌

سحر سحر 1 year ago

اين لباسهاى هراتيها مدل كجاست اخرم همه ميگن با فرهنگ و با كلتور تا حالا لباس پوشيدن خود را ياد نگرفتن

سیدیونس قتالی 1 year ago

واقعا جای شرم است به کابل مرد وزن فرق نمیشه چون مردا مثل زنان کوتاه لباس می‌پوشند کمی مردانه زندگی کنید

Mubariz Baser 1 year ago

Abid Rahmani lol tez bia dega ma nazdik hastum

Pari Ya 1 year ago

Àrash Ahmadi همه همرنگ نمرقصن 🤔

Ha Wa 1 year ago

Nazifa Arib 1 year ago

رقص اين برادر خوب بوت اما زياد پيراهنايشان دراز است خوب به هر حال معفق باشد

Mohammad Hosseini 1 year ago

Raz Wali 1 year ago

چراپیراهنایشان مانند عربهادراز اشکال است.

Hania Hadid 1 year ago

Jaleb bood

Neghin Anwar 1 year ago

کاش لباسش کمی رو به راه میبود خیلی کلان است

Samir Joya 1 year ago

بسیار زیبا

Rona Fakhri 1 year ago

خیلی زیبا

Rafi Mohandiszadeh 1 year ago

بیرق تو به تا کهکشان راه شیری بالایه‌..

Rashad Zain Mohandiszadeh 1 year ago

سلام است 🙌

Ashki Hasrat 1 year ago

خيلي زيبا

Benazir Kamal Sadri 1 year ago

Shiney Sunshine رقص طوی فردینه پیدا کردم

فردوس عزیزی 7 months ago

گوخوردی کوسمادرت گیرم

Ramesh Din Muhamad 1 year ago

Janm asti

Maryam Bimar 1 year ago

Roya

Maryam Bimar 1 year ago

Rata

فردوس عزیزی 7 months ago

گوش مادرشوهر گیت

فردوس عزیزی 7 months ago

گوس مادری گوله گیت